اخبار دبیرستان احسان كاشان http://ehsan-hs.ir 2020-09-21T10:42:44+01:00 text/html 2011-02-14T18:14:31+01:00 ehsan-hs.ir علیرضا خادم نفرات برتر کنکور سراسری دبیرستان احسان كاشان http://ehsan-hs.ir/post/5 <FONT size=5 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>1- مهدی باغمیرانی مهندسی برق شریف</FONT> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>2- سیدمجید آقامیری رتبه پزشكی تهران</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>3- میرحجت خراسانی زاده پزشكی تهران </FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>4- محمد رضا رزاق اف پزشكی تهران</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>5- محمود عطاردی مهندسی هوافضا شریف</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>6- امیر هادی زاده مهندسی عمران شریف</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>7- شهاب محتشمیان مهندسی نفت شریف</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>8- علی فضل مهندسی برق امیركبیر</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>9- علیرضا طالعی مهندسی صنایع شریف</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>10- امیر عباس عبدلی داروسازی تهران تهران</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>11- محمد عصاریان مهندسی شیمی شریف</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>12-علیرضاصفری پزشكی ایران</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>13- احمد رضا همایونی مهندسی صنایع شریف</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>14 سجاد مهندسی صنایع اصفهان</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>15- مهدی كهكشانی پزشكی اصفهان</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>16- محمدحسین بوستان افروز مهندسی برق صنعتی اصفهان</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>15- سید محسن ساداتی نژادپزشكی كاشان</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>17- محمد جواد نادری مهندسی صنایع &nbsp;علم وصنعت</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>18- علیرضا ریاحی ریاضی علم وصنعت</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>19- حامد رضوانی مهندسی صنایع خواجه نصیر طوس</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>20- حمید زارعی مهندسی صنایع اصفهان</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>21- محسن رسولی نیا دندانپزشكی بابل</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>22- محسن غلامپور مهندسی نفت آبادان</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>23- علی رضاقلی زاده مهندسی كامپیوتر تهران</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>24- حسین صابر داروسازی شیراز</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>25- علی كربلایی پزشكی اراك</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>26- سعید بحق &nbsp;پزشكی بندرعباس</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>27- محمد رضا ایقانی پزشكی بقیه اله</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>برگرفته شده از </FONT><A title="" href="http://beheshtikasch.ir/" target=""><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سایت اصلی مدرسه</FONT></A></SPAN></DIV> text/html 2011-02-09T10:30:33+01:00 ehsan-hs.ir وحید خرم طناب کشی http://ehsan-hs.ir/post/4 <P>امروز ساعت 1 کلاس&nbsp;101 با دومی ها مسابقه داشت و ما تونستیم طناب رو به طرف خودمون بکشیم و برنده شدیم ولی داور مسابقه ما رو&nbsp;بازنده بازی&nbsp;اعلام کرد ولی درست نفهمیدیم چرا ؟ و چگونه ؟</P> <P>خلاصه هرکی فهمیده بگه مرسی </P> <P>نظر یادتون نره</P> text/html 2011-02-06T18:57:29+01:00 ehsan-hs.ir وحید خرم یه خواهش http://ehsan-hs.ir/post/3 <P>سلام بچه ها دیدم تو نظر سنجی و نظرات کم شرکت کردین گفتم شاید اطلاع رسانی کمه .</P> <P>اونایی که سایتو دیدن به اونهایی که ندیدن خبر بدن.</P> <P>با تشکر مدیر وبلاگ</P> text/html 2011-02-06T16:57:27+01:00 ehsan-hs.ir علیرضا خادم آزمون تیزهوشان http://ehsan-hs.ir/post/2 <SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt; mso-ascii-font-family: 'American Scribe'; mso-hansi-font-family: 'American Scribe'" lang=FA> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سلام</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یه خبر جدید از سمپاد</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>آزمون ورودی دبیرستان برای اونایی كه راهنمایی تیز هوشان بودند دوباره برداشته شد</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>برای یه لحظه مخم سوت كشید!!!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اول برداشتن</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نوبت ما كه رسید دوباره این امتحانو گذاشتن</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>دوباره این امتحانو برداشتن !!!</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>توی اون نظر سنجی كه گذاشتم هم شركت كنین</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خواهشا</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Mj_Sayeh-2; FONT-SIZE: 84pt" lang=FA><FONT size=4 face=Tahoma>یا علی</FONT></SPAN></P></SPAN>